Motie Indicator dieren­welzijn


27 februari 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 februari 2019

constaterende:

  • dat “dierenwelzijn” een van de vier onderwerpen is waarmee veehouders kunnen scoren in het Gelderse plussenbeleid;
  • dat het dus passend is om een maatschappelijk effectindicator voor dierenwelzijn te hebben;

overwegende:

  • dat de Dierenbescherming veel theoretische en praktische ervaring heeft met het bepalen van dierenwelzijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • de Dierenbescherming te raadplegen voor een of enkele indicatoren met betrekking tot dierenwelzijn, om op te nemen in beleidsrekeningen begroting;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren.

A. Lewe, SP

F. Bruning, GroenLinks
Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, PVV, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer