Amen­dement Sport, geen gemo­to­ri­seerde sporten


27 februari 2019

Op voorstel PS2019-33, “Extra resultaten maatschappelijke pijler Sport”.

Voorgesteld wordt in het ontwerpbesluit punt 1:

“1. Een bedrag van in totaal € 0,2 miljoen uit Programma Gelderland Sport 2015-2019! toe te wijzen aan de maatschappelijke pijler;”

te wijzigen in:

“1. Een bedrag van in totaal € 0,2 miljoen uit Programma Gelderland Sport 2015-2019! toe te wijzen aan de maatschappelijke pijler, met uitzondering van gemotoriseerde sporten;”

Toelichting : er zijn niet genoeg financiële middelen voor alle belangstellenden voor de subsidieregeling. Het is dus logisch om scherpere selectiecriteria te gebruiken. Onduurzame sporten, bijvoorbeeld met een hoog energieverbruik, kunnen beter niet gesubsidieerd worden.

L. Van der Veer, Partij voor de Dieren.
Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Rekenkamerrapport Energietransitie

Lees verder

Motie Indicator dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer