Motie Niet infil­treren


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15-12-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

overwegende

  • dat het idee de vraag oproept waarom we rivierwater willen infiltreren om drinkwater op kunnen te pompen, als we ook rechtstreeks van rivierwater drinkwater zouden kunnen maken;
  • dat de natuur mogelijk schade oploopt;
  • dat economische motieven aan het plan ten grondslag lijken te liggen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • uiterst terughoudend te zijn met het infiltreren van rivierwater, of andere onnatuurlijke oplossingen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, FVD

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD