Motie Visrecht niet verpachten


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15-12-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat er jaarlijks zo’n dertig ton lood in de natuur komt door de sportvisserij;
  • dat de provincie het visrecht in vier wateren verpacht heeft;
  • dat een van de contracten is afgesloten voor onbepaalde tijd;
  • dat gebruikte argumenten voor de veronderstelling dat vissen geen pijn voelen recent weerlegd zijn;
  • dat de discussie over de pijn die vissen ervaren als ze aan een haak door en uit het water worden getrokken al tientallen jaren heeft gekost, getuige bijvoorbeeld een artikel in het Reformatorisch Dagblad uit 1989;
  • dat van andere waterdieren als krabben, kreeften en octopussen ook recent is aangetoond dat ze pijn kunnen ervaren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • geen visrecht meer te verpachten;
  • geen contracten voor onbepaalde tijd af te sluiten zonder Provinciale Staten te consulteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Keep It Clean - Biomassa is niet de oplossing

Lees verder

Motie Niet infiltreren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer