Motie Plus­sen­beleid biolo­gisch


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

verzoeken Gedeputeerde Staten, het plussenbeleid zo te formuleren, dat uitbreidingsruimte met name voor biologische bedrijven beschikbaar komt;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie duurzaamheidscriteria biomassavergisting

Lees verder

Motie Plussenbeleid bouwblok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer