Motie Plus­sen­beleid bouwblok


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

constaterende dat amendement A8 niet vroeg om het loslaten van de maximale bouwvlakmaat;

verzoeken Gedeputeerde Staten, voor Gelderland een maximale bouwvlakgrootte in stand te houden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus