Motie Reglement van Orde, vragen­mo­ge­lijkheid n.a.v. Open Agenda


31 maart 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31-3-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat het nu niet toegestaan wordt om naar aanleiding van de Open Agenda een gedeputeerde een korte actuele vraag te stellen tijdens het vragenuur van de statenvergadering diezelfde dag,
  • dat het op insprekers bij de Open Agenda bureaucratisch kan overkomen dat er nooit snel op een onderwerp gereageerd kan worden,
  • dat de onderwerpen van de Open Agenda maandag voor 12:00 bekend zijn, en eenvoudig aan het college doorgestuurd zouden kunnen, zodat gedeputeerden zich op eventuele vragen kunnen voorbereiden,

verzoeken GS

  • om bereid te zijn, wanneer statenleden naar aanleiding van de Open Agenda voor aanvang van de statenvergadering nog een korte actuele vraag doorgeven, die, indien mogelijk, op een geschikt moment van de vergadering te beantwoorden,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement E-sport ten koste van Paardensport

Lees verder

Motie Reglement van Orde, vragenmogelijkheid tijdens Statendag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer