Amen­dement E-sport ten koste van Paar­den­sport


31 maart 2021

Op voorstel PS2020-726 "Initiatiefvoorstel VVD e-Sportshub"

De indiener stelt voor om het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

"Bij te dragen aan de realisatie van een E sportshub en het inhoudelijk versterken hiervan door op basis van afspraken binnen een op te stellen samenwerkingsovereenkomst eenmalig een binnen de kaders van het door Provinciale Staten vastgestelde programma Sport passende bijdrage beschikbaar te stellen en hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen."

te wijzigen in

"Bij te dragen aan de realisatie van een E-sportshub en het inhoudelijk versterken hiervan door op basis van afspraken binnen een op te stellen samenwerkingsovereenkomst eenmalig een binnen de kaders van het door Provinciale Staten vastgestelde programma Sport passende bijdrage beschikbaar te stellen en hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen, die niet ten koste mag gaan van de provinciale inzet op breedtesport bij atletiek, tennis, volleybal, wandelsport en wielersport.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening, geen ontsierende reclamemasten

Lees verder

Motie Reglement van Orde, vragenmogelijkheid n.a.v. Open Agenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer