Motie Samen­leven in Vrijheid met dieren


27 januari 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 januari 2021,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • Het Beleidskader Vrijheid 2021-2023 benoemt dat het bij samenleven in vrijheid ook gaat om onvrijheden;
  • De vrijheid van de één ten koste kan gaan van de vrijheid van de ander;

overwegende dat

  • De vrijheid om dieren te consumeren het directe gevolg heeft dat dieren de vrijheid tot zelfbeschikking wordt ontnomen;
  • Er in Gelderland tientallen miljoenen dieren in stallen zijn opgesloten waar zij niet de vrijheden hebben die van belang zijn voor hun sociale behoeften en het vertonen van hun natuurlijke gedrag;
  • Er maatschappelijke discussie is over de omgang met dieren in de veehouderij en het gebruik van dieren in zijn geheel;
  • Dat de vrijheid van mens en dier even zwaar weegt;

verzoeken GS

  • Bij het concretiseren van het overkoepelende project Educatie (boven)regionaal programma over Vrijheid expliciet stil te staan bij de vraag hoe mens en dier in vrijheid met elkaar kunnen samenleven;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, 50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kunst & Cultuur in het Provinciehuis

Lees verder

Amendement Financiële verordening 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer