Motie Stop de jacht in het leef­gebied van de Wolf


8 juni 2022


Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8-6-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat volgens een deskundige bij de ronde tafel wolven in het najaar gaan zwerven mede doordat er door de aanvang van het afschot van bijvoorbeeld wilde zwijnen minder prooidieren zijn;
  • dat zwervende wolven zich op schapen of andere gehouden dieren kunnen richten, of het slachtoffer kunnen worden van een aanrijding;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de jacht op wilde zwijnen, edelherten en andere dieren te stoppen, of substantieel te verminderen in het leefgebied van de wolf;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

GrpDeKok, FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, 50plus, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Gelderland vrij van kernafval en kernenergie

Lees verder

Motie Gelderse Maatregelen Stikstof, prioriteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer