Motie Gelderland vrij van kernafval en kern­energie


11 mei 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11-5-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

 • dat in kernenergiecentrales er bij kernsplitsing sterk radioactief afval ontstaat, dat tienduizenden jaren gevaarlijk blijft;
 • dat radioactief afval mogelijk in Gelderland in de grond zal worden opgeslagen;

overwegende

 • dat een incident met kernafval of een kernreactor zeer grote en langdurige gevolgen kan
  hebben;
 • dat we andere landen niet op willen zadelen met ons afval;
 • dat we vele, vele volgende generaties niet op willen zadelen met ons afval;
 • dat er nog veel energie bespaard kan worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • al het mogelijke te doen om te zorgen dat er geen kernafval in Gelderland wordt opgeslagen, dat er geen kernenergiecentrale in Gelderland gebouwd wordt, en dat door de provincie geen energie van kernenergiecentrales wordt ingekocht;

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


    Status

    Verworpen

    Voor

    PvdD, GroenLinks

    Tegen

    GrpMout, FVD, D66, SP, PvdA, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie