Amen­dement Opvolging van aanbe­ve­lingen gericht aan PS


6 april 2022

Vergadering Provinciale Staten op woensdag 6 april 2022

Op het besluit PS2022-69 in het kader van "Rapport Rekenkamer Oost-Nederland over Meer vitaliteit, minder leegstand"

De indiener stelt voor om het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

"II De volgende aanbevelingen die de Rekenkamer Oost Nederland heeft gericht aan
Provinciale Staten over te nemen:"

te wijzigen in

"II De volgende aanbevelingen die de Rekenkamer Oost-Nederland heeft gericht aan
Provinciale Staten over te nemen, en de griffie voor de zomer van 2022 de opvolging
van deze aanbevelingen te laten voordragen als agendapunt bij een vergadering van de
Agendacommissie middels diens voorzitter:"


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Esther Portegies
SP

Leendert Lodder
50Plus


Toelichting:

Het aannemen van het voorliggende besluit garandeert niet dat de aanbevelingen gericht aan Provinciale Staten daadwerkelijk worden opgevolgd. Het is onwenselijk dat de opvolging van aanbevelingen afhangt van het (incidentele) initiatief van Statenleden. Door de bovenstaande wijziging wordt de opvolging collectief geborgd zonder te leunen op individueel initiatief.


Status

Verworpen

Voor

FVD, D66, SP, PvdD, 50plus

Tegen

PvdA, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Voldoende informatie bij voorhangprocedure

Lees verder

Motie Gelderland vrij van kernafval en kernenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer