Motie Voldoende infor­matie bij voor­hang­pro­cedure


2 februari 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2-2-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat het ontwerpbesluit voor de ontheffing om bomenkap aan de Parklaan, Ede toe te staan, met de afwegingen daarin, zoals vermeld op de GS-agenda van 11 januari, pas op 28 (?)
    januari beschikbaar was voor statenleden;
  • dat de statenbrief slechts beperkte informatie bevat, en geen linkjes naar plaatsen waar meer informatie is te vinden;
  • dat er bij de voorhangprocedure slechts enkele dagen zijn om meer informatie te vinden;

overwegende

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Provinciale Staten bij een voorhangprocedure direct inzage te geven in alle stukken bij het GS-besluit, en in de statenbrief direct een redelijke hoeveelheid openbaar beschikbare
    informatie te vermelden, zodat statenleden snel kunnen beoordelen of agendering nodig is;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Parklaan, Ede: ontheffing voor kap bomen op oude bosgrond weigeren

Lees verder

Amendement Opvolging van aanbevelingen gericht aan PS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer