Motie vangen en trans­por­teren wilde zwijnen Heukelum


2 maart 2017


Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 1 maart 2017

constaterende dat

  • in de omgeving van Heukelum twee wilde zwijnen met zes biggetjes zijn gevonden
  • de provincie de dieren wil laten afschieten
  • inwoners van Heukelum het initiatief genomen hebben een opvangplaats voor de wilde zwijnen te zoeken
  • een petitie inmiddels meer dan zestienhonderd keer ondertekend is
  • om de wilde zwijnen te mogen vangen en transporteren een ontheffing van de provincie nodig is


verzoeken Gedeputeerde Staten

een ontheffing voor het vangen en transporteren van de wilde zwijnen van Heukelum te geven

  • een kader vast te stellen, onder welke voorwaarden bezorgde betrokkenen een ontheffing kunnen krijgen, om dieren te vangen en transporteren, die anders zouden worden afgeschoten
  • dat kader aan de commissie RLW ter bespreking voor te leggen

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PVV, D66, PvdA, SP, SGP, 50plus, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie ronde tafel Jan Terlouw

Lees verder

Motie geen jacht provinciale grond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer