Motie geen jacht provin­ciale grond


24 mei 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • de provincie de jacht (op konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden) op grond in het bezit van de provincie wil verpachten;
  • de provincies Drenthe en Utrecht de jacht niet verpachten;
  • het volgens het college geen probleem is als de FBE bepaalde percelen niet wil pachten;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • de jacht op grond van de provincie helemaal niet te verpachten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

De link naar deze motie vindt u hier


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, PVV

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vangen en transporteren wilde zwijnen Heukelum

Lees verder

Motie jacht preventie van schade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer