Motie jacht preventie van schade


24 mei 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • de provincie de jacht (op konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden) op grond in het bezit van de provincie wil verpachten;
  • wanneer de jacht zonder verdere voorwaarden wordt verpacht, dat kan betekenen dat de jachthouder geen diervriendelijke preventieve maatregelen neemt om schade te voorkomen, maar kiest voor een wildstand die maximale benutting mogelijk maakt;

verzoeken Gedeputeerde Staten als de jacht wordt verpacht in de pachtcontracten de volgende voorwaarden op te nemen:

  • dat de jachthouder jaarlijks rapporteert hoeveel dieren per soort zijn geschoten, en waarom dat nodig was, zodat een goede evaluatie mogelijk is;
  • dat de jachthouder waar mogelijk diervriendelijke preventieve maatregelen neemt om schade te voorkomen, of aan de provincie meldt waar preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden om schade te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer