Motie jacht preventie van schade


24 mei 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • de provincie de jacht (op konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden) op grond in het bezit van de provincie wil verpachten;
  • wanneer de jacht zonder verdere voorwaarden wordt verpacht, dat kan betekenen dat de jachthouder geen diervriendelijke preventieve maatregelen neemt om schade te voorkomen, maar kiest voor een wildstand die maximale benutting mogelijk maakt;

verzoeken Gedeputeerde Staten als de jacht wordt verpacht in de pachtcontracten de volgende voorwaarden op te nemen:

  • dat de jachthouder jaarlijks rapporteert hoeveel dieren per soort zijn geschoten, en waarom dat nodig was, zodat een goede evaluatie mogelijk is;
  • dat de jachthouder waar mogelijk diervriendelijke preventieve maatregelen neemt om schade te voorkomen, of aan de provincie meldt waar preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden om schade te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L.uuk van der Veer
Partij voor de Dieren

De link naar deze motie vindt u hier


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PVV, PvdD

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie geen jacht provinciale grond

Lees verder

Motie cameratoezicht bij de jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer