Motie came­ra­toe­zicht bij de jacht


24 mei 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • uit onderzoek blijkt dat bij de jacht regelmatig zaken misgaan (bijvoorbeeld dieren die worden aangeschoten);
  • in slachthuizen cameratoezicht gebruikt gaat worden om misstanden te voorkomen;
  • de Amsterdamse politie een proefproject met bodycams start;
  • op youtube diverse filmpjes zijn te zien van jagers die een “rifle cam” gebruiken;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • als jacht verpacht wordt in de pachtcontracten een voorwaarde op te nemen dat de jagers ieder schot filmen, en de filmpjes uploaden op een site van de provincie (zodat de toezichthouders de beelden ter controle kunnen bekijken)

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie jacht preventie van schade

Lees verder

Motie biodiversiteit in de beleidsrekening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer