Motie Versnelling verbe­tering begroting


11 november 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2020 constaterende:

  • dat Provinciale Staten een breed gedragen wens heeft om de begroting te verduidelijken (meer SMART[1] te maken)[2];
  • dat tijdens de workshop op 30 september de aanwezige ambtenaren aangaven eerder te denken aan de begroting 2023 dan 2022 om de verbeteringen compleet in de begroting door te voeren[3];

  • dat er nog geen planning is om volgend jaar al resultaat te kunnen boeken[4];

spreken uit :

  • de ambitie om al in de begroting 2022 verbeteringen aan te brengen;

verzoeken :

  • Gedeputeerde Staten aan deze ambitie mee te werken, en daarvoor een planning te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer
Partij voor de Dieren

Arjan de Kok
Forum voor Democratie

Carla Claassen
SP


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9174087/1

[3] https://channel.royalcast.com/... (59:35)

[4] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/4/Statenvragen/622757


Status

Verworpen

Voor

Forum voor Democratie, SP, PvdD, 50plus, PVV

Tegen

D66, CU, GL, PvdA, CDA, VVD, SGP