Motie Geen jacht­rechten verpachten


11 november 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2020 constaterende:

  • dat haas en konijn op de vorige week gepubliceerde Rode Lijst Zoogdieren vermeld zijn[1];
  • dat de Rode Lijst is gebaseerd op het recente en uitgebreide ”Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020”[2];
  • dat het met de wilde eend ook niet goed gaat[3];
  • dat de provincie de jacht op klein wild (konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden)[4] verpacht (op grond die in het bezit is van de provincie);
  • dat volgens Faunabeheereenheid[5] in Gelderland het afgelopen jaar 3.094 fazanten, 14.488 hazen, 8.612 houtduiven, 2.248 konijnen en 11.303 wilde eenden zijn geschoten (zonder dat een ontheffing of vrijstelling nodig was);
  • dat onduidelijk is hoeveel wild op grond van de provincie wordt geschoten, omdat de provincie de cijfers niet laat geven[6];
  • dat kleinwild vaak met hagel wordt geschoten, waarbij dieren vaak worden “aangeschoten” (gewond en/of niet direct dood zijn)[7];
  • dat volgens een onderzoek van de Dierenbescherming[8] een meerderheid van de Nederlanders “hobby” en “consumptie” onvoldoende reden vindt om dieren te mogen schieten;
  • dat er in de Tweede Kamer een meerderheid tegen de plezierjacht op haas en konijn is[9];

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • het jachtrecht op fazant, wilde eend, houtduif, haas en konijn op grond die in het bezit is van de provincie niet langer te verpachten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-56788.html

[2] https://www.zoogdiervereniging.nl/publicaties/2020/basisrapport-rode-lijst-zoogdieren-2020-volgens-nederlandse-en-iucn-criteria

[3] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2450597/Het-gaat-slecht-met-de-wilde-eend-Sovon-zoekt-uit-waarom
http://s1.sovon.nl/soorten.asp?euring=1860
https://www.sovon.nl/nl/provincies#euring=1860&prov=GL&lang=nl

[4] https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.5_Artikel3.20

[5] https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/10/FBE Uploads/FBE GLD Jaarrapportage 2019 LowRes.pdf

[6] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8758640/1/Notitie_Vervolgvoorstel_Jaarstukken_2019_(PS2020-207)

[7] https://www.jstor.org/stable/1522485

[8] https://www.dierenbescherming.nl/geenwildlijst

[9] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/kamermeerderheid-wil-jaagverbod-konijnen-en-hazen-nu-ze-op-de-rode-lijst-staan~b5f44218/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, 50plus, CDA, VVD, SGP, FVD, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Bescherming Gelderse natuur en leefbaarheid

Lees verder

Motie Versnelling verbetering begroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer