Amen­dement Bescherming Gelderse natuur en leef­baarheid


11 november 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2020, op voorstel PS2020-650 “Begroting 2021”.

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

In Gewijzigd ontwerpbesluit | Begroting 2012, p. 5, Ambitie 3 Natuur en cultuur, besluitpunt 20,

“Een bedrag van € 3.361.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringagenda Beleef het in Gelderland 2021-2022 en dit bedrag te dekken uit de nog beschikbaar te stellen coalitieakkoordmiddelen.”

Te wijzigen in:

“Een bedrag van € 2.261.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsagenda Beleef het in Gelderland 2021-2022, met uitsluiting van het spoor “aanbod beter bekend maken”, en dit bedrag te dekken uit de nog beschikbaar te stellen coalitieakkoordmiddelen.”

In Gewijzigd ontwerpbesluit | Begroting 2012, p. 7, Ambitie 3 Natuur en cultuur, besluitpunt 33,

“Een bedrag van € 6,34 miljoen beschikbaar te stellen voor het meerjarenuitvoeringsprogramma Veluweop1 en dit bedrag te dekken uit de nog beschikbaar te stellen coalitieakkoordmiddelen.”

Te wijzigen in:

“Een bedrag van € 5,74 miljoen beschikbaar te stellen voor het meerjarenuitvoeringsprogramma Veluweop1, met uitsluiting van de activiteiten “het ontwikkelen van nieuwe producten, arrangementen en marketing bij de Veluwse iconen (onder andere Paleis ’t Look, Hanzesteden)”, en dit bedrag te dekken uit de nog beschikbaar te stellen coalitieakkoordmiddelen.”

Toelichting:

Om de Gelderse natuur en leefbaarheid te beschermen moet de toeristische druk op de Veluwe worden verlaagd. Door de aangekondigde recreatiezonering worden delen van de Veluwe weliswaar minder toegankelijk voor toeristen, maar bij een gelijk aantal toeristen zal dat extra druk op de andere delen en overige Gelderse gebieden tot gevolg hebben. Het is daarom van belang om geen geld meer te steken in het aantrekken van meer toeristen.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
Socialistische Partij


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, FVD

Tegen

D66, PvdA, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, GroenLinks