Motie Lubelski


11 november 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 november 2020 constaterende:

  • dat in de Poolse partnerregio Lubelski[1] de LHBT-gemeenschap gestigmatiseerd en uitgesloten wordt[2] door het besluit[3] van het regionale parlement op 25 april 2019;

van mening zijnde :

  • dat mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriĆ«ntatie zich vrij en veilig moeten kunnen voelen;

spreken uit :

  • teleurgesteld en bedroefd te zijn over het besluit van de raad van Lubelski, en het af te keuren;

verzoeken :

  • de griffier om de voorzitter van de raad van Lubelski schriftelijk op de hoogte te stellen van onze teleurstelling;

en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer
Partij voor de Dieren

L. van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Carla Claassen,
SP


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Woiwodschap_Lublin

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen stukken/613520

[3] https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57&akcja=szczegoly&p2=1440414


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50plus

Tegen

Forum voor Democratie, D66, CU, GL, PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP