Motie Weidegang


28 oktober 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 oktober 2020

constaterende:

  • dat aanliggende bedrijven een deel van hun huiskavel zullen kwijtraken;
  • dat de veehouders hebben aangegeven dat dit ten koste kan gaan van de weidegang

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • (de betreffende veehouders te helpen) een oplossing te vinden waarbij weidegang mogelijk blijft en hierover aan de Provinciale Staten te rapporteren

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD