Partij voor de Dieren wil geen middeleeuwse praktijken

De Partij voor de Dieren-fractie in Gelderland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het Gebroeders van Limburgfestival in Nijmegen. Op een filmpje is te zien hoe de aangebonden uilen geen kant op kunnen en van alle kanten omringd zijn door nieuwsgierige dagjesmensen met camera's. Wij vinden het te gek voor woorden, dat deze dieronvriendelijke praktijken met geld van de provincie gesubsidieerd worden.


Uit diverse hoeken kreeg het Gebroeders van Limburgfestival al kritiek voor het tentoonstellen van levende roofvogels. Het festival wil het middeleeuwse leven tonen. Onze fractie wijst erop dat dierenbeschermingsorganisaties massaal tegen roofvogelshows zijn, die vaak tot dierenwelzijnsproblemen bij de vogels leiden. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet het subsidiëren van middeleeuwse praktijken met dieren per direct stoppen. "We hopen dat voor de volgende editie een diervriendelijk alternatief wordt bedacht." stelt fractievoorzitter Luuk van der Veer. 


Onze fractie wil weten of Gedeputeerde Staten bereid zijn geen subsidies meer te verstrekken aan festivals waar shows met roofvogels zijn. De Partij voor de Dieren vindt verder dat overheidssubsidie beter besteed kan worden aan het beschermen van de natuur, en de roofvogels in het wild.

De vragen treft u hier:

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-subsidie-voor-shows-met-uilen