65 miljoen voor onder­zoeks­in­stituut, moet klimaat, circu­la­riteit, dieren­welzijn bevor­deren


Toezeg­gingen gede­pu­teerde na motie Partij voor de Dieren

27 februari 2019

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren wordt het nieuwe onderzoeksinstituut OnePlanet afgerekend op wat het betekent voor dierenwelzijn, klimaat en circulariteit


Door het besluit van Provinciale Staten van vandaag, 27 februari 2019, wordt de komst van het onderzoekscentrum IMEC naar Gelderland mogelijk. Samen met de Radboud Universiteit en de WUR zal dit bedrijf het instituut OnePlanet oprichten. Dit zal technologie moeten gaan ontwikkelen voor de voedsel- en gezondheidssector.

Door het besluit komt 65 miljoen euro beschikbaar voor dit instituut. Dit bedrag, dat bijna de helft van de investering behelst, is gekoppeld aan allerlei voorwaarden ("prestatie-indicatoren") voor het aantal arbeidsplaatsen, het aantal projecten enzovoorts. Als hier niet aan voldaan wordt, kan de provincie de medewerking aan het project stopzetten.

De Partij voor de Dieren miste in deze voorwaarden een aantal belangrijke onderwerpen. De provincie moet haar geld ten goede laten komen aan het tot stand brengen van een circulaire economie, aan een klimaatneutrale industrie en aan voedselvoorziening en gezondheidsonderzoek zonder dierenleed.

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door GroenLinks, komen deze voorwaarden er nu. Gedeputeerde Scheffer vroeg de gelegenheid om zelf te komen met goede indicatoren over klimaat, circulariteit en dierenwelzijn en zegde toe deze toe te voegen aan de lijst.