CO2-heffing voor "Urgenda-doelen": staten­vragen


Ook als alter­natief voor opcenten motor­rij­tui­gen­be­lasting

11 februari 2019

De Partij voor de Dieren heeft samen met SP en GroenLinks vragen gesteld aan de gedeputeerde over de invoering van CO2-heffing om klimaatdoelen binnen bereik te brengen. De vervuiler moet gaan betalen. De drie partijen willen van de gedeputeerde weten of hij het nut van een CO2-heffing onderschrijft en of hij daarvoor wil gaan lobbyen in Den Haag.

Op 25 januari j.l. heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bekend gemaakt dat Nederland met de huidige klimaatmaatregelen niet gaat voldoen aan de normen die de rechter heeft gesteld in de Klimaatzaak van Urgenda. Er moeten dus extra maatregelen worden getroffen. Een van de mogelijke maatregelen is een CO2-heffing. 71 vooraanstaande economen pleiten hiervoor. Een CO2-heffing zorgt er niet alleen voor dat de vervuilers betalen, maar, volgens de economen, ook dat de klimaatdoelen dan wel behaald worden. Uit de baten van de heffing kunnen innovaties betaald worden en huishoudens kunnen gecompenseerd worden voor gestegen energiekosten om draagvlak voor de transitie te behouden.

Gedeputeerde Drenth maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, omdat de inkomsten uit de wegenbelasting minder worden als meer auto's elektrisch gaan rijden. De baten van de CO2-heffing zouden die verminderde inkomsten wellicht kunnen compenseren.