Weg met zwerf­afval!


Plastic hoort gere­cycled te worden en niet in de maag van dieren te belanden

11 februari 2019


De provincie Gelderland wil de eerste afvalloze provincie zijn en wil weg met de wegwerpeconomie. De Partij voor de Dieren juicht deze ambitie toe. Tegelijkertijd constateert de partij dat Gelderland nog mijlenver verwijderd is van dat doel, ook gezien de hoeveelheid zwerfafval langs provinciale wegen. De partij wil weten wat Gedeputeerde Staten afgelopen jaren heeft gedaan om zwerfafval te verminderen of in de toekomst wil gaan doen. Hierover zijn vragen ingediend.

Dominique Schoen, bestuurslid bij de Partij voor de Dieren Gelderland tevens zwerfafvalcoördinator, organiseert door heel Gelderland zwerfafvalacties. Zij ziet dat de hoeveelheid afval op straat en in de natuur nog steeds toeneemt. Tijdens een Gelderse zwerfafvalestafette schrok zij van de enorme hoeveelheden zwerfafval bestaande uit o.a.wegwerpplastics en blikjes, langs met name de provinciale wegen. De Partij voor de Dieren wil enerzijds graag weten wat de provincie heeft gedaan om te voorkomen dat er zwerfafval komt door afspraken te maken met Gelderse ondernemers. Daarnaast wil de partij weten wat de provincie doet om zwerfafval op te ruimen. In sommige gemeenten zijn er zwerfafvalbrigades, vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Maar de provincie lijkt er tot nu toe nog weinig aan te doen, terwijl de hoeveelheid zwerfvuil langs de provinciale wegen groot is.

Langs provinciale wegen liggen veelal natuurgebieden of landerijen die gebruikt worden voor landbouw en veeteelt. Plastic zwerfafval is niet alleen een grote ergernis, maar veroorzaakt ook veel dierenleed. Naast verstikking, verstrikt raken of het vast komen te zitten van vogels en wilde dieren, toonde eerder onderzoek al aan dat vorig jaar 4000 koeien stierven aan maagbloedingen of verstikking, wat direct of indirect veroorzaakt werd door zwerfafval van o.a. vermalen blikjes in het voer.

Dominique Schoen: “Het is de hoogste tijd dat de provincie actie onderneemt en de hoeveelheid zwerfvuil gaat aanpakken, te beginnen bij de provinciale wegen. De beste manier is de bronaanpak door producenten te stimuleren om geen wegwerpverpakkingen meer te gebruiken. Maar zolang dat nog niet goed is geregeld, ook door schoonmaakacties en het bevorderen van gedragsverandering. Want wie gooit nu zijn afval gewoon op straat? Dat kan toch niet!”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor 100km/u op autosnelwegen

De Partij voor de Dieren in Gelderland wil dat de maximumsnelheid op autosnelwegen in de provincie naar 100km/u gaat. Hierove...

Lees verder

CO2-heffing voor "Urgenda-doelen": statenvragen

De Partij voor de Dieren heeft samen met SP en GroenLinks vragen gesteld aan de gedeputeerde over de invoering van CO2-heffin...

Lees verder