Schrif­te­lijke vragen: lobby voor CO2-heffing


Indiendatum: feb. 2019

Deze vragen zijn mede-ingediend met SP en GroenLinks

Op 25 januari j.l. heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bekend gemaakt dat Nederland met de huidige klimaatregelen niet gaat voldoen aan de normen die de rechter heeft gesteld in de Klimaatzaak van Urgenda. Er moeten dus extra maatregelen worden getroffen. Een van de mogelijke maatregelen is een CO2-heffing. 71 vooraanstaande economen pleiten hiervoor. Een CO2-heffing zorgt er niet alleen voor dat de vervuilers betalen, maar, volgens de economen, ook dat de klimaatdoelen dan wel behaald worden. Uit de baten van de heffing kunnen innovaties betaald worden en huishoudens kunnen gecompenseerd worden voor gestegen energiekosten om draagvlak voor de transitie te behouden. Gedeputeerde Drenth maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, omdat de inkomsten uit de wegenbelasting minder worden als meer auto's elektrisch gaan rijden. De baten van de CO2-heffing zouden die verminderde inkomsten wellicht kunnen compenseren.


Vragen:

1. Is GS het met de groep economen eens dat een CO2-heffing een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de klimaatdoelstellingen wel te halen en tevens een financiële mogelijkheid om innovaties te betalen en huishoudens te compenseren? Waarom wel/niet?

2. Ziet GS een CO2-heffing als een middel om de doelen van het Gelders energie- en klimaatakkoord en het provinciale klimaatinitiatief te behalen? Zo nee, waarom niet?

3. Is GS bereid om bij het Rijk te gaan lobbyen voor een CO2-heffing? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u dat doen en wanneer komt u met informatie terug naar uw Staten?

4. Is GS bereid om bij het Rijk te pleiten voor extra klimaatmaatregelen zodat de normen uit de klimaatzaak wel worden gehaald? Zo ja, aan welke klimaatmaatregelen denkt GS en waarom? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

Vraag 1: Is GS het met de groep economen eens dat een CO2heffing een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de klimaatdoelstellingen wel te halen en tevens een financiële mogelijkheid om innovaties te betalen en huishoudens te compenseren? Waarom wel/niet?

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van de aankondiging van het kabinet op woensdag 13 maart jl. dat zij met een concreet voorstel gaat komen voor een CO2heffing. Wij volgen de landelijke discussie over CO2heffing.

Vraag 2: Ziet GS een CO2heffing als een middel om de doelen van het Gelders energie en klimaatakkoord en het provinciale klimaatinitiatief te behalen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Een CO2heffing waar u naar verwijst is een zaak van de nationale overheid in internationale context. Het is één van de middelen om de doelen te halen.

Vraag 3: Is GS bereid om bij het Rijk te gaan lobbyen voor een CO2heffing? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u dat doen en wanneer komt u met informatie terug naar uw Staten?

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

Vraag 4: Is GS bereid om bij het Rijk te pleiten voor extra klimaatmaatregelen zodat de normen uit de klimaatzaak wel worden gehaald? Zo ja, aan welke klimaatmaatregelen denkt GS en waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het halen van de klimaatdoelstellingen is een zaak van vele partijen. Wij volgen met interesse de landelijke inzichten over doelrealisatie en de eventuele bijsturing daarop en ondertussen continueren wij de lopende (inter)provinciale aanpak.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over vervuilde grond onder rondweg Voorthuizen

Lees verder

Schriftelijke vragen: weg met zwerfafval!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer