Debat Heer­derweg groot succes


Bomenkap Heer­derweg van de baan, alter­na­tieven onder­zocht

3 december 2015

Gisteravond was het debat over de bomenkap bij Heerderweg. De avond is succesvol afgesloten. Gedeputeerde Bieze heeft toegezegd dat ze in overleg gaat met gemeente Epe over de bomenkap. Ook zullen alternatieven opnieuw bekeken worden. Hierdoor is de bomenkap voorlopig uitgesteld.

Bezorgde inwoners waren massaal naar het debat over Heerderweg gekomen dat door de PvdD was aangevraagd. De avond begon met vijf bewoners die via inspraak hun zorgen uitte over deze situatie. Ze gaven aan dat dit al een van de veiligste trajecten is. Ook vonden ze dat er niet goed gecommuniceerd was over de aantallen te kappen bomen. Er werd steeds gesproken over enkele bomen en nu blijken het er ruim 600 te zijn. Ze willen dat er gekeken wordt naar alternatieven.

Partij voor de Dieren commissielid Bart Kuijer sprak hierna de commissie toe: “Het partnerschap met alle betrokkenen moet centraal staan. Dit moet van beide kanten komen. De bewoners voelen zich niet gehoord. De Provinciale Staten heeft een controlerende vertegenwoordigende taak. Als wij voorbij gaan aan het massale protest verzaken wij deze taken. Iedereen moet serieus gehoord worden”

“Er zijn twijfels ontstaan over het aantal te kappen bomen. Vanaf het begin werd er aangegeven dat er bomen gekapt zouden worden, maar de omvang werd pas een paar maanden geleden bekend. Zelfs bij de gemeenteraad van Epe was dit onduidelijk. Kan het zijn dat de communicatie correct is verlopen maar niet juist. Aangeboden alternatieven worden afgeserveerd en zelfs genegeerd. Het project moet op zijn minst afremmen. Er moet een plan ontwikkeld worden wat door de bevolking van Epe gedragen kan worden.”

Bart Kuijer kreeg bijval van meerdere partijen. Zij zijn ook kritisch over hoe het proces is verlopen en vragen om pas op de plaat. Gedeputeerde Bieze geeft aan dat de Provinciale Staten heeft besloten dat de veiligheid van wegen verbeterd moeten worden en dat er daarom een vrij liggend fietspad komt. Bieze zegt toe dat ze in overleg gaat met de gemeente over een eventuele herziening. Daarna komt ze terug bij de Provinciale Staten. Tot die tijd zal nog niet gestart worden met de bomenkap. Maar waarschuwt ze, het komt niet vaak voor dat een vastgesteld bestemmingsplan wordt herzien.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief