Debat over kunstgras: gede­pu­teerde mag door, gedoog­beleid onder de loep


26 september 2018

Op 26 september vond een stevig debat plaats over het gedoogbeleid van de provincie Gelderland naar aanleiding van de ZEMBLA uitzending over "de kunstgrasberg". We berichtten hier eerder over.

Op grond van het provinciale gedoogbeleid had het college het gedoogverzoek moeten weigeren. want het bedrijf wasal gestart met illegale activiteiten voordat er een vergunning werd aangevraagd en bleef hiermee doorgaan, ondanks waarschuwingen dat dit niet mocht. Uit inspectierapporten blijkt bijvoorbeeld: “Vink gaat bewust door [met overtredingen] ondanks opgelegde dwangsommen.” Dat kan niet! Partij voor de Dieren Gelderland heeft daarom samen met SP en GroenLinks 4 moties ingediend:

  1. Wij willen een statenonderzoek naar het gedoogbeleid;
  2. Wij willen dat er minder gedoogd wordt, zeker niet als er sprake is van overtredingen;
  3. Wij willen meer transparantie over het gedoogbeleid door de provinciale staten actief te informeren over gedoogbeschikkingen;
  4. Wij willen dat de provincie er bij het Rijk, bij kunstgrasveldproducenten en -recyclingbedrijven op aandringt om het kunstgrasrecycleprobleem zo spoedig mogelijk op te lossen en tot die tijd de aanleg /vervanging van nieuwe velden te ontmoedigen.

Het debatverzoek staat hier.

Een motie van wantrouwen tegen de gedeputeerde, ingediend door de PVV, werd niet gesteund, ook niet door ons. Wel vinden we dat het provinciale gedoogbeleid onderzocht moet worden. In Oktober zullen Provinciale Staten in elk geval geïnformeerd worden over het gedoogbeleid als onderdeel van provinciaal beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij milieuovertredingen.

Gerelateerd nieuws

Falend gedoogbeleid leidt tot excessen bij kunstgrasrecycling

Samen met GroenLinks en de SP heeft de Partij voor de Dieren een debat aangevraagd naar aanleiding van de Zembla-uitzending g...

Lees verder

Herstelplannen gaan door, stikstofuitstoot ook

De vijf inpassingsplannen voor natuurherstel waar we vorige week over bericht hebben zijn alle vastgesteld door Provinciale S...

Lees verder