Falend gedoog­beleid leidt tot excessen bij kunst­gras­re­cy­cling


Partij voor de Dieren, Groen Links en SP willen met Gede­pu­teerde Conny Bieze in debat over de Kunst­grasberg

17 september 2018

Samen met GroenLinks en de SP heeft de Partij voor de Dieren een debat aangevraagd naar aanleiding van de Zembla-uitzending getiteld "De Kunstgrasberg" van 11 september 2018. In deze uitzending stelde hoogleraar milieurecht Biezeveld dat er bij de verwerking van kunstgrasmatten sprake is van "moedwillig de zaak vervuilen om winst te maken." Gedeputeerde Conny Bieze vindt dat de situatie bij het verwerkingsbedrijf (Vink) terecht gedoogd wordt omdat er geen andere plek is voor het afgedankte kunstgras en er een groot bedrijfsbelang is.

Het is volgens ons niet uit te leggen dat bedrijven de wet kunnen overtreden en hier vervolgens in tegemoet worden gekomen door de provincie die juist zou moeten handhaven. Hoog tijd voor een debat met Gedeputeerde Conny Bieze in Provinciale Staten.

Volgens Zembla gaat het om een vierkante kilometer aan kunstgras, op elkaar gelegd een ontstellende berg van kunststoffen, rubber en ander materiaal dat brandgevaar kan opleveren en waaruit giftige stoffen in de bodem terecht kunnen komen.
De Omgevingsdienst adviseerde in 2016 al om het bedrijf stil te leggen, maar dit is niet gebeurd. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe vergunning voor Vink. De provincie gedoogt vooralsnog de situatie zoals die nu is. Dat is vreemd. De provincie zou juist moeten handhaven en niet een bedrijf dat in overtreding is meer ruimte moeten geven. Volgens het eigen gedoogbeleid van de provincie mág het ook niet. Gedogen mag, middels een zogenaamde gedoogbeschikking, maar alleen als het niet aan de aanvrager van een vergunning te wijten is dat deze niet verleend wordt. Bijvoorbeeld als er ernstige vertraging is opgetreden, maar de vergunning op zich wel verleend kan worden. Hiervan is in dit geval geen sprake.

Het is niet de eerste keer dat het Gelderse gedoogbeleid onder vuur staat. Vink is, na bedrijven als Orgamebo in Kapel-Avezaath en het reststoffencentrum Zutphen, het zoveelste bedrijf dat na overtredingen gedoogd wordt. Hierover heeft de Partij voor de Dieren al eerder vragen gesteld. De VROM-inspectie stelt (PDF) dat de provincie in strijd handelt met haar eigen gedoogbeleid en soms zelfs in strijd met het landelijk beleid [BRON]. In 2007 bleek ook al het een en ander mis te zijn. Het betrof toen onder meer RRT Betuwse Groenrecycling en Vink.

In debat met de gedeputeerde

In het debat willen we van de gedeputeerde horen of Provinciale Staten alle informatie ter beschikking heeft om het gedoogbeleid goed te kunnen beoordelen. We weten nu van de situatie rondom het kunstgras, maar wat wordt er nog meer gedoogd? Welke afwegingen hebben hiertoe geleid? Hoe gaat de samenwerking tussen de Omgevingsdiensten en de Provincie in zijn werk? Zijn de overtreding behorende milieuproblemen ondertussen naar behoren opgelost?

Wij vinden het niet uit te leggen dat bedrijven (willens en wetens) de wet overtreden en desondanks vervolgens tegemoet worden gekomen door de provincie. We moeten staan voor een betrouwbare overheid die handhaaft bij milieudelicten. Wij willen graag weten hoe het huidige gedoogbeleid en de uitvoering ervan verhoudt tot de overheid die wij willen zijn. Door de uitspraken van gedeputeerde Bieze in de uitzending van Zembla lijkt het alsof de provincie bedrijfsbelangen belangrijker acht dan de bescherming van ons milieu. Ook daarover willen wij GS kritisch bevragen.

Het debat wordt gehouden op 26 september 2018 en is live te volgen op de provinciale livestream of vanaf de publieke tribune in het Provinciehuis.

Gerelateerd nieuws

Minder stikstofuitstoot noodzakelijk voor Gelderse natuur!

Op 12 september 2018, in de commissievergadering van Provinciale Staten Gelderland: inpassingsplannen voor de "programmatisch...

Lees verder

Debat over kunstgras: gedeputeerde mag door, gedoogbeleid onder de loep

Op 26 september vond een stevig debat plaats over het gedoogbeleid van de provincie Gelderland naar aanleiding van de ZEMBL...

Lees verder