Debat over stik­stof­maat­re­gelen en kalver­hou­de­rijen


10 december 2020

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 9 december heeft Provinciale Staten op verzoek van de Partij voor de Dierenfractie een debat gehouden over de stikstofmaatregelen en kalverhouderijen. Wij hebben Gedeputeerde Staten verzocht om te onderzoeken of bijvoorbeeld het budget, of een deel van het budget, voor stikstofmaatregelen voor de binnenvaartsector niet doelmatiger ingezet kan worden voor uitkoop van kalverhouderijen. Aanleiding voor dit verzoek is dat meer dan honderd kalverhouders zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling, waar op dit moment niet genoeg geld voor is. Aangezien er wordt overwogen om 200 miljoen euro te investeren in het verduurzamen van de binnenvaart, diende de Partij voor de Dieren het verzoek in om de doelmatigheid tussen stikstofmaatregelen voor de binnenvaart en voor de vleeskalverhouders te vergelijken en af te wegen.

Wageningen Universiteit heeft de eerste onderzoeksresultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar stikstofmaatregelen. In een nieuwsbericht gepubliceerd door de provincie Gelderland op 27 november wordt gesteld dat er stikstofwinst te behalen valt met het verduurzamen van de Nederlandse binnenvaart. De Aerius monitor geeft echter de indruk dat met verduurzamen van de binnenvaart weinig bereikt wordt vergeleken met het verminderen van emissie van de veehouderijsector. Wij zien daarom graag dat de WUR, voordat ze in januari met hun bevindingen komen bij de beeldvormende sessie, deze onderzoeksvraag in hun rapport naar voren laat komen.

Om ons debatverzoek door te laten gaan hadden we minstens tien voorstemmers nodig. Dit bleek nog spannend te zijn aangezien door het virus verschillende fractieleden niet fysiek aanwezig konden zijn. Uiteindelijk heeft ons debatverzoek het benodigde aantal voorstemmers gehaald: precies tien.