Samen­vatting Provin­ciale Staten­ver­ga­dering van 11 november


24 november 2020

Bij de behandeling van de provinciale begroting van 2021 op 11 november hebben wij drie moties ingediend. De eerste motie betrof het stop zetten van de plezierjacht op provinciale grond. Nu de haas en het konijn op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren staan en het daarnaast niet goed gaat met de wilde eend, baart de plezierjacht ons zorgen. De tweede motie die we indienden ging over het versnellen van het verbeteren van de begroting. We zijn van mening dat de begroting meer informatie dient te bevatten over de zorgwekkende staat van de natuur. De derde motie ging over de Gelderse partnerregio Lubelski in het zuidoosten van Polen. Deze regio heeft LHBT-vrije zones geïntroduceerd die vrij moeten blijven van LBHT-ideologie. Onze Lubelski-motie stelde voor om onze teleurstelling en afkeuring over het Poolse LHBT-beleid schriftelijk over te brengen aan de voorzitter van de raad van Lubelski.

Helaas zijn alle drie de moties verworpen. De motie over het verbeteren van de begroting werd op D66 na door de gehele oppositie gesteund. De motie over de plezierjacht werd naast onszelf en de SP alleen door GroenLinks en PVV gesteund. De motie over Lubelski werd enkel gesteund door de SP en 50Plus.

Naast de drie moties dienden we een amendement in samen met de SP over het willen verlagen van de toeristische druk op de Veluwe. Dit amendement werd gesteund door FVD, maar is verworpen. Daarnaast heeft fractievoorzitter Luuk van der Veer gevraagd waarom er nog geen app is waarmee busreizigers in Gelderland kunnen zien hoe druk het is in de bussen. NS heeft al een ‘drukteapp’ ontwikkeld en busreizigers zouden ook van een drukteapp kunnen en moeten profiteren. De Gedeputeerde heeft toegezegd dit te onderzoeken.

Voor meer informatie omtrent de plezierjacht en het stopzetten van de toeristische druk op de Veluwe kunt u hier klikken:

Plezierjacht
https://gelderland.partijvoord...

Toeristische druk op Gelderse natuur
https://gelderland.partijvoord...

Gerelateerd nieuws

Stop de plezierjacht!

De Partij voor de Dieren wil dat de plezierjacht op provinciale gronden gestopt wordt. Plezierjacht is jacht op dieren die ge...

Lees verder

Debat over stikstofmaatregelen en kalverhouderijen

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 9 december heeft Provinciale Staten op verzoek van de Partij voor de Dierenfractie ...

Lees verder