Stop de plezier­jacht!


Partij voor de Dieren wil verbod op jacht op provin­ciale grond

10 november 2020

De Partij voor de Dieren wil dat de plezierjacht op provinciale gronden gestopt wordt. Plezierjacht is jacht op dieren die geen schade hebben veroorzaakt, en waarbij geen maatregelen genomen hoeven te worden om schade te voorkomen. De haas en het konijn staan nu op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren en het gaat daarnaast niet goed met de wilde eend. Wij dienen op woensdag 11 november een motie in tegen de plezierjacht. Fractievoorzitter Luuk van der Veer: “De plezierjacht moet zo snel mogelijk stoppen. De provincie moet daarbij het goede voorbeeld geven. Het is ongehoord dat de provincie nog steeds laat jagen op grond die in het bezit is van de provincie.”

Volgens de Faunabeheereenheid Gelderland zijn er afgelopen jaar 3.094 fazanten, 14.488 hazen, 8.612 houtduiven, 2.248 konijnen en 11.303 wilde eenden via de ‘plezierjacht’ in Gelderland geschoten. Daarnaast wordt kleinwild meestal met hagel geschoten. De dieren worden daarbij soms aangeschoten, wat betekent dat ze niet direct dood zijn, maar gewond weer de natuur in vluchten en een langzame dood of lijdensweg ondergaan.

Uit een onderzoek van de Dierenbescherming is gebleken dat de meerderheid van Nederlanders tegen de jacht is, als de enige redenen consumptie of hobby zijn. Ook is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer tegen plezierjacht. Alle reden om de provincie het jachtrecht op fazant, wilde eend, houtduif, haas en konijn op de grond van de provincie niet langer te laten verpachten, en om het verzoek aan de minister te ondersteunen om de plezierjacht zo snel mogelijk te stoppen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Toeristen lokken moet stoppen!

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de toeristische druk op de Gelderse natuur en leefbaarheid. De provinc...

Lees verder

Samenvatting Provinciale Statenvergadering van 11 november

Bij de behandeling van de provinciale begroting van 2021 op 11 november hebben wij drie moties ingediend. De eerste motie bet...

Lees verder