Toeristen lokken moet stoppen!


Geen geld aan nog grotere toeris­tische druk op de Veluwe

6 november 2020

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de toeristische druk op de Gelderse natuur en leefbaarheid. De provincie Gelderland moet geen geld beschikbaar stellen voor het lokken van nog meer toeristen. Door het indienen van een amendement op de begroting willen wij de natuur en leefbaarheid in Gelderland meer bescherming bieden.

Om de druk op de Gelderse natuur en biodiversiteit te verminderen is het belangrijk om naast het spreiden van toeristen ook te zorgen voor een afname van het aantal toeristen. Statenlid Lester van der Pluijm: “Het college maakt weliswaar delen van de Veluwe minder toegankelijk voor toeristen via een recreatiezonering, maar bij een gelijk aantal toeristen zal dat juist extra druk op andere delen en gebieden tot gevolg hebben.

Op woensdag 11 november bespreekt de Provincie Gelderland de begroting van 2021. Het voorstel is om 3,4 miljoen beschikbaar te stellen voor recreatie en toerisme en 6,4 miljoen voor het meerjarenprogramma VeluweOp1. Wij stellen voor om geen geld te besteden aan het beter bekend maken van het aanbod op het gebied van recreatie en toerisme. Verder willen wij niet dat geld wordt besteed aan het ontwikkelen van nieuwe producten, arrangementen en marketing bij de Veluwse iconen.

Vorig jaar constateerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in hun rapport "Waardevol toerisme - onze leefomgeving verdient het" dat de door de provincies bevorderde toeristische druk de natuurbescherming en leefbaarheid ondermijnt. Statenlid Lester van der Pluijm: "De toegenomen toeristische druk zorgt steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor de sector."

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

1-11 : World Vegan Day !

1 November is Wereldveganismedag ! De provinciale fractie eet op het provinciehuis altijd veganistisch. Hier wat voorbeelde...

Lees verder

Stop de plezierjacht!

De Partij voor de Dieren wil dat de plezierjacht op provinciale gronden gestopt wordt. Plezierjacht is jacht op dieren die ge...

Lees verder