Economie van de Toekomst


Gelderse Staten in gesprek met topeco­nomen op 3 februari

28 januari 2021

Wat zou het betekenen om het Gelderse beleid te baseren op nieuwe economische inzichten zoals de donuteconomie of een meer missie gedreven economie? Op initiatief van Partij voor de Dieren-statenlid Lester van der Pluijm laat de provincie zich op woensdag 3 februari informeren over hoe het herstel van de Gelderse economie na de covid-19 crisis het beste vorm kan krijgen. Het doel is om de economie toekomstbestendig te maken. Provinciale Staten nodigt daarom prominente sprekers uit om hen te bevragen welke vorm de Gelderse economie zou kunnen krijgen om dit doel te verwezenlijken. Deze rondetafel is opgezet in samenwerking met coalitiepartijen (PvdA, CDA, GroenLinks en CU) en oppositiepartijen (SP en D66).

De covid-19 crisis heeft pijnlijk blootgelegd hoe fragiel onze huidige economie is. De Partij voor de Dieren vindt dat er in een gezonde economie plaats gemaakt moet worden voor uitgangspunten zoals gedijen en samenwerken in plaats van groei, winst en concurrentie. Lester van der Pluijm: “Wij leven in onzekere tijden. Hoe houdbaar is een terugkeer naar hoe het was? Samenwerken boven concurreren, gedijen boven groeien, welzijn boven welvaart. Dat zijn de pijlers van een toekomstbestendige economie.” De donuteconomie zou een voorbeeld kunnen zijn van een economie waarin dit soort waarden voorop staan. Op 9 september 2020 heeft PS tijdens de oordeelsvorming al gesproken over de Statenbrief Uitwerking nieuwe economische accenten waarbij ‘doughnut economics’ is opgeworpen als kansrijke visie op een nieuwe economie. De donuteconomie staat voor een economie waar iedereen beter van wordt, ongedacht of die wel of niet groeit.

Op 3 februari om 13:30 zal online een divers beeld geschetst worden van recente economische theorieën en innovaties die kunnen bijdragen aan het creëren van een toekomstbestendige Gelderse economie. Experts zullen leden van PS informeren over hun actuele ideeën. Een van deze experts is Christian Felber, een Oostenrijkse econoom, die stelt dat de economie moet draaien om algemeen belang in plaats van economische groei. Ook Jennifer Johanna Drouin van de Amsterdam Donut Coalitie en Ewald Engelen van de Universiteit van Amsterdam zullen aanwezig zijn.

De rondetafel is terug te kijken via Statenlive: https://channel.royalcast.com/...
Op woensdag 3 februari start de sessie om 13:30 uur. Dit is het programma en de reader.