Diep­tepunt in Gelderse geschie­denis


Plus­sen­beleid vast­ge­steld door PS

2 maart 2017

Het plussenbeleid, als onderdeel van de Actualisatie Omgevingsvisie en –verordening, werd op 1 maart in de Provinciale Staten aangenomen. Daarmee is dit een zwarte dag in de Gelderse geschiedenis geworden.

De maximale bouwgrootte van een megastal bedraagt momenteel 1,5 hectare. Door het plussenbeleid wordt de maximale bouwgrootte losgelaten, wat het mogelijk maakt om onbegrensd uit te breiden. De PvdD heeft diverse amendementen en een motie ingediend om dit tegen te gaan, maar deze hebben het niet gehaald.

De PvdD vreest nog grotere stallen, met nog meer dieren, zonder dat het dierenwelzijn verbetert. Ook was er in de bespreking over het plussenbeleid weinig aandacht voor de grondgebonden, kleinere of biologische boeren.