Partij voor de Dieren vraagt de provincie in een debat om zwijnen te laten leven


1 maart 2017

De PvdD heeft de provincie in een debat gevraagd om de wilde zwijnen, een ouderpaar met 6 biggetjes, niet af te schieten. De PvdD verzocht de provincie om te luisteren naar de omwonenden in Heukelum, die de uitgezette zwijnen naar een opvang willen laten gaan. Al eerder heeft de PvdD de provincie vragen gesteld over de zwijntjes.

De provincie wil echter geen ontheffing verlenen. Wilde zwijnen mogen in Gelderland alleen op de Veluwe leven, daarbuiten geldt een "nulstandbeleid". Dit is de enige plek waar de zwijntjes na opvang en eventuele quarantaine weer uitgezet zouden kunnen worden.

De motie, die Luuk van der Veer namens de PvdD indiende, werd verworpen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen windmolens en begraafplaatsen in de natuur

De provincie Gelderland gaat natuurbegraafplaatsen, kleinschalige recreatie en windmolens toestaan in natuurgebieden. Wij vin...

Lees verder

Dieptepunt in Gelderse geschiedenis

Het plussenbeleid, als onderdeel van de Actualisatie Omgevingsvisie en –verordening, werd op 1 maart in de Provinciale Staten...

Lees verder