Schrif­te­lijke vragen over wilde zwijnen Heukelum


Indiendatum: feb. 2017

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Gisteren verschenen er berichten in de media, dat de provincie Gelderland in overleg met de Faunabeheereenheid heeft besloten dat een wilde zwijnenfamilie in een bos bij Heukelum zo snel mogelijk moet worden afgeschoten, “door specialisten van de lokale wildbeheereenheid”.

  1. Heeft de provincie het initiatief genomen, en aan de Faunabeheereenheid doorgegeven dat de wilde zwijnen zo snel mogelijk moeten worden afgeschoten, of heeft de Faunabeheereenheid toestemming gevraagd ?
  2. Heeft de provincie overwogen de dieren te laten leven ? Waarom is het niet mogelijk de dieren te laten leven, en met gangbare anticonceptiemiddelen er voor te zorgen dat de groep niet uitbreidt ?
  3. Er is sprake van dat de wilde zwijnen uitgezet zijn. Recent zijn de DNA profielen van de verschillende groepen wilde zwijnen in Nederland in kaart gebracht. Is het mogelijk om via het DNA profiel te achterhalen waar ze vandaan komen ? Zodat ze daarna gevangen en teruggebracht kunnen worden ?
  4. Een jager verteld in het filmpje bij Hart van Nederland dat hij twee weken eerder de twee varkens, waarvan de zeug toen hoogdrachtig was, al af had kunnen schieten. Is het schieten van hoogdrachtige varkens met de verordening van de provincie toegestaan ? Hoe is dit te rijmen met het verbod op het slachten van drachtige koeien omdat de ongeboren dieren bij het slachten langzaam door verstikking om het leven komen?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 21 mrt. 2017

Vraag 1:
Heeft de provincie het initiatief genomen, en aan de Faunabeheereenheid doorgegeven dat de wilde zwijnen zo snel mogelijk moeten worden afgeschoten, of heeft de Faunabeheereenheid toestemming gevraagd?

Antwoord:
Nee, de provincie heeft niet het initiatief genomen. De Faunabeheereenheid heeft voor het specifieke geval niet om toestemming gevraagd. Dat is ook niet nodig omdat zij al beschikt over een door ons op 9 september 2014 verstrekte ontheffing met kenmerk 2014-003717. De ontheffing maakt het mogelijk om wilde zwijnen te doden door afschot in het gehele werkgebied van de Faunabeheereenheid Gelderland. Het gebied bij Heukelum valt daar ook onder.

Vraag 2:
Heeft de provincie overwogen de dieren te laten leven? Waarom is het niet mogelijk de dieren te laten leven, en met gangbare anticonceptiemiddelen er voor te zorgen dat de groep niet uitbreidt?

Antwoord:
Nee, wij hebben niet overwogen de dieren te laten leven. Ons beleid is dat buiten het leefgebied voor wilde zwijnen op de Veluwe een nulstand wordt gehanteerd, dat wil zeggen dat in Heukelum geen wilde zwijnen worden toegestaan. Wij zien dan ook geen aanleiding om het toepassen van anticonceptie te overwegen en zien het ook niet als onze verantwoordelijkheid om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken.

Vraag 3:
Er is sprake van dat de wilde zwijnen uitgezet zijn. Recent zijn de DNA profielen van de verschillende groepen wilde zwijnen in Nederland in kaart gebracht. Is het mogelijk om via het DNA profiel te achterhalen waar ze vandaan komen? Zodat ze daarna gevangen en teruggebracht kunnen worden?

Antwoord:
Nee, het is zeer onwaarschijnlijk dat door het onderzoeken van DNA-profielen de exacte locatie van herkomst met voldoende nauwkeurigheid kan worden bepaald. Wij zien het ook niet als onze verantwoordelijkheid om dergelijk onderzoek uit te voeren of het door u voorgestelde vangen en terugbrengen te onderzoeken of uit te voeren.

Vraag 4:
Een jager vertelt in het filmpje bij Hart van Nederland dat hij twee weken eerder de twee varkens, waarvan de zeug toen hoogdrachtig was, al af had kunnen schieten. Is het schieten van hoogdrachtige varkens met de verordening van de provincie toegestaan? Hoe is dit te rijmen met het verbod op het slachten van drachtige koeien omdat de ongeboren dieren bij het slachten langzaam door verstikking om het leven komen?

Antwoord:
Er is geen provinciale verordening die het schieten van hoogdrachtige varkens verbiedt. De voorwaarden voor het afschot van wilde zwijnen volgen uit onze ontheffing, zie ook antwoord 1. Daarin staan we jaarrond afschot van wilde zwijnen toe, onder andere ter handhaving van de nulstand buiten het leefgebied. Het kan daarbij dus ook gaan om hoogdrachtige dieren. Het door u aangehaalde artikel verwijst naar een proces op basis van de Wet dieren. Die wet is van toepassing op dieren die onder gecontroleerde omstandigheden worden gehouden, daarvan is hier geen sprake.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vervolgvragen over de dassen in Drielanden

Lees verder

Schriftelijke vragen over geheimhouding juridisch advies windenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer