Monde­linge vervolg­vragen over de dassen in Drie­landen


Indiendatum: feb. 2017

Mondeling vervolgvragen ingediend bij de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) over de dassen in Drielanden in de gemeente Harderwijk.
In de vorige vergadering vertelde de gedeputeerde dat de provincie nog slechts 2 dagen kennis had kunnen nemen van het dossier over de dassen bij Drielanden, maar dat er een onderzoek zou worden ingesteld naar de eventuele strafbare feiten die er worden vermeld in de brief die GS ontvangen heeft van de vereniging voor veldbiologie (KNNV) en in het artikel in de Stentor.

Vragen :

  1. Wat is er inmiddels gedaan in het kader van het onderzoek ?
  2. Hoe is het met de dassen ? Leven ze nog ?
  3. Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de dassen gaan zwerven en aangereden worden ?
  4. Waren de gegevens die aan de Flora- en Faunaontheffing ten grondslag lagen, bijvoorbeeld dat er een ongebruikt leefgebied bij de zeeweg zou zijn, correct, en is in letter en geest aan de voorwaarden van de vergunning voldaan ?
  5. Mogelijk aanvullende vragen.


Luuk van der Veer,
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gelderland

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 15 feb. 2017

Gedeputeerde Van Dijk antwoordt dat onderzoek is gedaan. Er zijn enkele onvolkomenheden aangetroffen. Op dit moment wordt overlegd met de gemeente. De dassen leven nog.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer