Schrif­te­lijke vragen over Apel­doorns kanaal


Indiendatum: jan. 2017

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

In de procedurecommissie van 25 januari is na overleg besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen het debat over het Apeldoorns kanaal dat was aangevraagd niet door te laten gaan, maar om eerst een rondetafelbijeenkomst te organiseren. Bovendien zal Gedeputeerde Staten nog een Staten-brief sturen. De Partij voor de Dieren heeft verzocht in de Statenbrief ook informatie op te laten nemen van de invloed op het milieu, als het kanaal geschikt zou worden gemaakt voor grotere boten. Geadviseerd werd dat verzoek in de vorm van schriftelijke vragen te doen.

  1. Kunt u een zo compleet mogelijk overzicht geven van de studies die er afgelopen jaren zijn verschenen, en overeenkomsten die er zijn gesloten, over het Apeldoorns kanaal, het liefst met linkjes ?
  2. In het persbericht van 17 januari en in het debatverzoek was sprake van “het bevaarbaar maken van het vijfde en zesde pand”. In het rapport “Baten bevaarbaar Apeldoorns Kanaal” is echter sprake van drie varianten van bevaarbaarheid. Een basisvariant voor kleine boten, een verlengde basisvariant, en een plusvariant. Enkele fracties hebben in het verleden hun steun voor een (verlengde) basisvariant uitgesproken. Als in het persbericht wordt gesteld dat het niet haalbaar is het vijfde en zesde pand bevaarbaar te maken, over welke variant gaat het dan ?
  3. In het artikel “Ook voor klein bootje is kanaal al lastig genoeg” in De Stentor van 26 januari wordt aangegeven dat de sprengen veel bladafval en ander organisch materiaal meenemen, dat bezinkt. Is in de kostenberekening rekening gehouden met hogere jaarlijkse kosten voor baggerwerkzaamheden en voor onderhoud van de beschoeiing en van de natuurvriendelijke oevers, als voor de plusvariant wordt gekozen ?
  4. In de rapporten wordt soms gesproken van boten van de BM-categorie. Dat is wat verwarrend, want een BM is een zeilboot : https://nl.wikipedia.org/wiki/BM_(zeilboot). In de Richtlijnen Vaarwegen van de Rijksoverheid en in de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland wordt wel gesproken over motorbootvaarroutes van de categorie B. Is dat wat wordt bedoeld ?
  5. In het Uitvoeringsdocument Scheepscoatings is te lezen dat boten voorzien worden van aangroeiwerende verf, die het oppervlaktewater belast met giftige stoffen. Wat is de invloed hiervan op de waterkwaliteit en het waterleven en op de natuurvriendelijke oevers als voor een plusvariant zou worden gekozen ?
  6. Er wordt gewerkt aan innovatieve niet-giftige middelen om aangroei te voorkomen. Is het, zodra deze middelen voldoende beschikbaar zijn, juridisch mogelijk de toegang tot het kanaal alleen toe te staan als milieuvriendelijke antifouling wordt gebruikt ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 21 mrt. 2017

Vraag 1:
Kunt u een zo compleet mogelijk overzicht geven van de studies die er afgelopen jaren zijn verschenen, en overeenkomsten die er zijn gesloten, over het Apeldoorns kanaal, het liefst met linkjes?

Antwoord:
Onderstaand een overzicht van studies en overeenkomsten vanaf 2012. Linkjes van deze documenten zijn helaas niet aanwezig.

Vraag 2:
In het persbericht van 17 januari en in het debatverzoek was er sprake van "het bevaarbaar maken van het vijfde en zesde pand". In het rapport "Baten bevaarbaar Apeldoorns Kanaal" is echter sprake van drie varianten van bevaarbaarheid. Een basisvariant voor kleine boten, een verlengde basisvariant, en een plusvariant. Enkele fracties hebben in het verleden hun steun voor een (verlengde) basisvariant uitgesproken. Als in het persbericht wordt gesteld dat het niet haalbaar is het vijfde en zesde pand bevaarbaar te maken, over welke variant gaat het dan ?

Antwoord:
Dan gaat het om de basisvariant voor kleine boten.

Vraag 3:
In het artikel "Ook voor klein bootje is kanaal al lastig genoeg" in De Stentor van 26 januari wordt aangegeven dat de sprengen veel bladafval en ander organisch materiaal meenemen, dat bezinkt. Is in de kostenberekening rekening gehouden met hogere jaarlijkse kosten voor baggerwerkzaamheden en voor onderhoud van de beschoeiing en van de natuurvriendelijke oevers, als voor de plusvariant wordt gekozen ?

Antwoord:
Dit is voor afweging van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Vraag 4:
In de rapporten wordt soms gesproken van boten van de BM-categorie. Dat is wat verwarrend, want een BM is een zeilboot : https://nl.wikipedia.org/wiki/BM_(zeilboot). In de Richtlijnen Vaarwegen van de Rijksoverheid en in de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland wordt wel gesproken over motorbootvaarroutes van de categorie B. Is dat wat wordt bedoeld?

Antwoord:
Bedoeld wordt de motorbootvaarroute catogorie BM, zoals gehanteerd in de "Basisvisie Recreatietourvaart Nederland 2015-2020".

Vraag 5:
In het Uitvoeringsdocument Scheepscoatings is te lezen dat boten voorzien worden van aangroeiwerende verf, die het oppervlaktewater belast met giftige stoffen. Wat is de invloed hiervan op de waterkwaliteit en het waterleven en op de natuurvriendelijke oevers als voor een plusvariant zou worden gekozen ?

Antwoord:
Het is nu niet aan de orde want we hebben niet gekozen voor de plusvariant.

Vraag 6:
Er wordt gewerkt aan innovatieve niet-giftige middelen om aangroei te voorkomen. Is het, zodra deze middelen voldoende beschikbaar zijn, juridisch mogelijk de toegang tot het kanaal alleen toe te staan als milieuvriendelijke antifouling wordt gebruikt ?

Antwoord:
De verantwoordelijkheid voor het toestaan van vaartuigen op het Apeldoorns Kanaal, en de eisen die daar aan gesteld worden, ligt bij het Waterschap Vallei en Veluwe.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Markink - plv.Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over geluidsoverlast vliegveld Teuge

Lees verder

Mondelinge vervolgvragen over de dassen in Drielanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer