Gedoog­beleid: we blijven van incident naar incident hobbelen


Derde debat over Vink leidt alleen tot vage voor­nemens over onderzoek naar struc­turele problemen

15 november 2018

Opnieuw debat met Gedeputeerde Bieze over misstanden in het provinciale gedoogbeleid. Dit keer naar aanleiding van de nieuwsberichten over vervuilde grond onder woningen in Barneveld, die door afvalverwerker Vink was geleverd met een onjuiste keuring waardoor deze grond "op papier" schoon was. De Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks, de SP, 50plus en de PVV een motie ingediend om een statenenquĂȘte uit te voeren naar het vergunningen- en handhavingsbeleid van de provincie. Dit zware middel maakt het mogelijk om een eenduidig antwoord te krijgen over de achterliggende oorzaken van de lange trits incidenten rondom het "vergunnings- toezicht- en handhavingsbeleid" (VTH-beleid) die de provincie al tijden achtervolgt.

Ons Statenlid Maaike Moulijn verwoordde het aldus: "Er komen elke keer weer nieuwe kwesties in het nieuws. We worden beheerst door incidentenpolitiek. Daar willen we iets aan veranderen. Daarom moet Provinciale Staten samen met experts onderzoeken wat er mis gaat. Ligt het aan de communicatie, aan de verdeling van bevoegdheden, aan de wijze van handhaving? Hoe kunnen we het beste omgaan met lastige bedrijven zoals Vink die constant de grenzen van het toelaatbare opzoeken? Technisch specialisten maar ook bijvoorbeeld de fracties van CU en CDA in de gemeenteraad van Barneveld zijn zeer kritisch op de provincie. Daarom hoop ik dat de andere fracties in gaan zien dat een onderzoek naar de structurele oorzaken hard nodig is."

Veel fracties deelden de zorgen en de kritiek dat de provincie veel te lang de al bekende informatie heeft vastgehouden maar wilden niet verder gaan. Enkele fracties stelden voor om de Rekenkamer Oost een dergelijk onderzoek te laten doen. De gedeputeerde trok opnieuw het boetekleed aan over de gebrekkige communicatie over deze gevoelige kwesties maar bleef erbij dat er formeel geen fouten zijn gemaakt. Een motie van wantrouwen van de PVV haalde het niet, evenmin als een wat mildere motie van afkeuring van de SP. Er komt ook geen statenenquĂȘte. Wel zegde voorzitter Kees van Baak toe aan de vergadering in het eerstkomende overleg met de Rekenkamer Oost aan te geven dat een onderzoek naar het VTH-beleid gewenst is. De Rekenkamer kiest echter zelfstandig de onderwerpen van hun onderzoek. Het is dus wachten op het volgende incident, bijvoorbeeld over twee nu nog niet openbaar gemaakte inspectierapporten.

Gerelateerd nieuws

Provinciale Staten spreekt zich uit: geen laagvliegroutes boven Gelderland

In een motie, ingediend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, Pvda, Christenunie, CDA, 50Plus, D66 en de SGP spre...

Lees verder

Uitspraak Europese hof over stikstofbeleid zet PAS op losse schroeven

PvdD-statenfractievoorzitter Luuk van der Veer stelde in de vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2018 vragen (l...

Lees verder