Uitspraak Europese hof over stik­stof­beleid zet PAS op losse schroeven


Provincie Gelderland wacht af

15 november 2018

PvdD-statenfractievoorzitter Luuk van der Veer stelde in de vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2018 vragen (livestream vanaf 10:24) over de uitspraak van het Europese Hof over het Nederlandse stikstofbeleid. Het oordeel was dat de Programmatische Aanpak Stikstof veel te vrijblijvend is en daarmee in strijd met de Europese regels. Wat betekent deze uitspraak voor Gelderland en gaat de Provincie Gelderland, net als Noord-Brabant, de vergunningenprocedures nu aanhouden tot er meer duidelijkheid is?

Gedeputeerde Drenth gaf aan dat er geen beleidswijziging op handen is en dat de provincie blijft streven naar beperking van stikstofdeposities. Wel hebben de provincies gezamenlijk besloten om het 'stikstofloket' tijdelijk gesloten te houden zodat er even geen nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Vandaag, 15 november, is er bestuurlijk overleg met de minister van LNV over dit onderwerp. Wellicht dat het loket dan weer open gaat. Als het stikstofloket gesloten blijft, heeft dat grote gevolgen voor ontwikkelingen aldus de gedeputeerde, niet alleen voor de landbouw.

Op 7 november 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie over het Nederlandse stikstofbeleid en de "Programmatische Aanpak Stikstof" (PAS). De bedoeling van PAS is om voor stikstof kwetsbare natuur te versterken en daarmee een toename van de uitstoot van stikstof in de omgeving mogelijk te maken.

We hebben hier eerder over geschreven naar aanleiding van inpassingsplannen voor o.a. Stelkampsveld. De PAS is vooral goed voor veehouderijbedrijven die willen uitbreiden. Maar ook industrie en verkeer stoten stikstof uit en vallen daarmee onder de PAS. Het Europese Hof oordeelde dat de aanpak op zich weliswaar wettelijk mogelijk is, maar dat nog wetenschappelijk moet worden uitgesloten dat de natuur er niet slechter van wordt. Dat oordeel is volgens het EU-hof weer aan de Raad van State. Juridisch nog geen duidelijkheid dus, maar wel is helder dat het PAS-beleid op een wetenschappelijk gebrekkige basis staat. Een oordeel van de Raad van State wordt midden 2019 verwacht.


Gerelateerd nieuws

Gedoogbeleid: we blijven van incident naar incident hobbelen

Opnieuw debat met Gedeputeerde Bieze over misstanden in het provinciale gedoogbeleid. Dit keer naar aanleiding van de nieuwsb...

Lees verder

Provincie: handhaaf ook als klein waardevol groen verdwijnt

Dhr. Duncan Onderstal heeft vandaag een verzoek tot handhaving van de natuurbeschermingswet ingediend bij de Provincie. De fr...

Lees verder