Provin­ciale Staten spreekt zich uit: geen laag­vlieg­routes boven Gelderland


15 november 2018

In een motie, ingediend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, Pvda, Christenunie, CDA, 50Plus, D66 en de SGP spreken Provinciale Staten uit dat laagvliegen vanaf Lelystad Airport onacceptabel is en dat dit vliegveld pas open kan als de laagvliegroutes van tafel zijn.

Hiermee wordt in elk geval vanuit de provincie duidelijk gemaakt aan Regering en Tweede Kamer dat de ingezette weg van "eerst Lelystad open, en dan maar zien of het lukt met de herindeling van het luchtruim" wat Gelderland betreft heilloos is, geen vertrouwen wekt voor een goede afloop en onacceptabele hinder oplevert voor de inwoners van de Provincie. Alleen de VVD stemde tegen.