Provin­ciale Staten worden voortaan beter gein­for­meerd over gedoog­beleid


Gede­pu­teerde Bieze opnieuw onder­vraagd

31 oktober 2018

Bij het tweede debat in korte tijd over het gedoogbeleid van de Provincie Gelderland heeft Gedeputeerde Bieze, na aansporing door de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, toegezegd om “gedoogbeschikkingen” standaard ter informatie aan de Staten te zenden. Hierdoor kunnen Provinciale Staten hun controlerende taak beter uitvoeren. Bij het debat wekte de Gedeputeerde de indruk dat het afgeven van een gedoogbeschikking onvermijdelijk is als aan basisvoorwaarden van veiligheid en zicht op legalisatie is voldaan. De Partij voor de Dieren vindt dat niet acceptabel. Er moet altijd ruimte zijn om een gedoogbeschikking te weigeren. Herhaaldelijke overtredingen en calculerend gedrag (of erger) van bedrijven mogen niet beloond worden. Ook mag een gedoogsituatie maximaal een zes maanden duren.

Opnieuw debat

Een Gelders recyclebedrijf dat zich meermaals niet hield aan de regels ontving een gedoogbeschikking om toch extra kunstgrasmatten op het terrein op te slaan. Eerder werd een bedrijf anderhalf jaar gedoogd ondanks vele (geuroverlast)klachten van omwonenden. Uiteindelijk is dit toch niet gelegaliseerd (Orgamebo).

Volgens Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks moet het gedoogbeleid aangescherpt worden zodat dit soort situaties niet meer kunnen plaatsvinden. Ook willen we geïnformeerd worden over gedoogbeschikkingen door de Gedeputeerde. Nu horen Statenleden van misstanden uit de media. Reden voor de Partij voor de Dieren om samen met SP en GroenLinks een debat aan te vragen over dit onderwerp.

Gedoogbeschikking Vink weer ingetrokken

Gedeputeerde Bieze liet vorige week weten dat de in juni van dit jaar afgegeven gedoogbeschikking aan Vink Recycling weer is ingetrokken nadat overtredingen waren geconstateerd.

Een gedoogbeschikking is een tijdelijke vergunning. Een bedrijf komt hiervoor in aanmerking als er geen direct gevaar is voor de omgeving en als er "zicht is op legalisatie" door een normale vergunning. Met een gedoogbeschikking kan het bedrijf dan aan de gang tot de procedure is afgerond. Maar niet alle bedrijven doen even goed hun best om zich aan de regels en voorschriften te houden. De Gedeputeerde suggereerde dat het afgeven van een gedoogbeschikking onvermijdelijk is als aan de voorwaarden wordt voldaan. De Partij voor de Dieren vindt dat dit niet is uit te leggen aan de Gelderlanders en dat calculerend gedrag (of erger) van bedrijven niet beloond moet worden.

Gedogen zonder ruimte te geven voor gesjoemel

Gedogen en gedoogbeleid is een manier om met situaties om te gaan waarin formeel niet alles in orde is maar er in wezen geen problemen zijn. Tegelijk is het belangrijk dat iedereen gelijk behandeld wordt en zich aan de regels houdt. En dat er geen ruimte is voor bedrijven die een loopje met de regels nemen ten koste van mens, dier en milieu. De Gedeputeerde heeft nu toegezegd dat Provinciale Staten voortaan vooraf geïnformeerd wordt over gedoogbeschikkingen. Hiermee kan Provinciale Staten haar controlerende taak ten aanzien van het gedoogbeleid beter uitvoeren en ingrijpen als dat nodig is. Dat is een goed begin naar verbetering van de situatie. De Gedeputeerde zegde ook toe dat onze bijdragen meegenomen worden in de actualisatie van het vergunningen- toezicht- en handhavingsbeleid. Eens zien wat dat oplevert.


Ook Omroep Gelderland heeft aandacht besteed aan het debat.

Gerelateerd nieuws

4 oktober: Eet geen dierendag

Op verzoek van Partij voor de Dieren doet de provincie Gelderland mee op 4 oktober met Eet Geen Dierendag!

Lees verder

Provinciale Staten spreekt zich uit: geen laagvliegroutes boven Gelderland

In een motie, ingediend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, Pvda, Christenunie, CDA, 50Plus, D66 en de SGP spre...

Lees verder