Geen hulp voor gewonde en bedreigde dier­soorten?


Partij voor de Dieren wil finan­ciële steun voor de wildopvang!

20 oktober 2021

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de mogelijkheid voor subsidieregelingen voor de Gelderse wildopvang. Wij vinden het van groot belang dat wildopvangen financieel ondersteund worden aangezien zij zich met regelmaat bekommeren om de tijdelijke opvang van gewonde dieren, waaronder bedreigde diersoorten. Op deze manier dragen wildopvangen bij aan het beschermen en bevorderen van de biodiversiteit.

Recent heeft een Gelderse wildopvang echter te horen gekregen dat ze geen financiële bijdrage van de provincie zullen ontvangen. Subsidieregelingen in het kader van biodiversiteit of behoud van bedreigde diersoorten worden enkel verleend aan gemeenten, landgoederen en collectieven. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel. De wildopvang biedt het soort hulp waarvoor deze subsidieregeling juist in het leven is geroepen. Wij pleiten er daarom voor dat de provincie een oplossing vindt voor het openstellen van subsidies voor de wildopvang.

De vragen die we hebben gesteld zijn mede-ingediend door GroenLinks, de SP en de ChristenUnie.