Miljoenen euro's subsidie naar onduurzaam voed­sel­centrum


World Food Center Expe­rience is voor PvdD niet te verant­woorden

30 september 2021

De Partij voor de Dieren is tegen de ruim 14 miljoen euro subsidie voor het risicovolle prestigeproject 'World Food Center Experience' (WFCE), een ontmoetingscentrum waar 'voedselbeleving' centraal staat. Het ziet er naar uit dat de WFCE méér CO2-uitstoot zal veroorzaken in Gelderland en reclame zal maken voor zuivel. Bovendien is er een serieus risico dat de experience een financieel fiasco wordt. Voor de Partij voor de Dieren is in deze financieel krappe en onzekere tijden een subsidie van 14 miljoen euro niet te verantwoorden. Ons Statenlid Lester van der Pluijm stelde daarom voor om de subsidie niet te verlenen. Ondanks dat onze motie werd mede-ingediend door de SP en Group Mout, en steun ontving van de FVD en PVV kreeg deze geen meerderheid.

De Partij voor de Dieren heeft vanaf het begin bedenkingen gehad over de zogenoemde food experience van het WFCE. Tijdens ons werkbezoek aan het WFCE in juli merkte fractievolger Bart Kuijer al op dat de experience noch energieneutraal noch klimaatneutraal gebouwd zal worden. Problematisch, omdat de provincie in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Daarnaast is het onzeker of het WFCE aandacht zal schenken aan de eiwittransitie en het belang van (meer) plantaardig eten. Aangezien het WFCE op steun kan rekenen van zuivelbedrijven zoals FrieslandCampina is er niet met zekerheid te stellen dat de nodige eiwittransitie de aandacht zal krijgen die het verdient.

Helaas heeft onze motie het niet gehaald en zal de provincie de subsidie verlenen.