Meer voed­sel­bossen in Gelderland!


Partij voor de Dieren zet Green Deal op de kaart

22 september 2021

Goed nieuws! We hebben officieel bevestiging gekregen dat de provincie Gelderland is betrokken bij de Green Deal Voedselbossen. De Partij voor de Dieren zet zich al enkele jaren in om voedselbosbouw ook op de Gelderse kaart te zetten. De Green Deal heeft als doel om het aantal voedselbossen uit te breiden. Voor de Partij voor de Dieren is dit een belangrijk voorstel om duurzame landbouw te vergroten. Voedselbossen vormen natuurlijke ecosystemen die de biodiversiteit bevorderen én bijdragen aan duurzame voedselproductie voor menselijke consumptie.

De Green Deal had niet zonder de inzet van de Partij voor de Dieren getekend kunnen worden. Sinds een bezoek aan de Gelderse voedselbospionier Wouter van Eck in 2019 zet de fractie zich al actief in om voedselbossen in de provincie te introduceren. Zo spoorden wij GroenLinks aan om de opening voor voedselbossen in het coalitieakkoord te verzilveren. Dit pakte succesvol uit: op 11 november 2020 beloofde GS het ondertekenen van de Green Deal Voedselbossen te onderzoeken en in maart sloot Gelderland zich officieel aan bij de Green Deal.

Dit jaar loopt de Green Deal af en zal de provincie kijken hoe het vervolg eruit kan zien. De Partij voor de Dieren zal hier uiteraard ook bij betrokken zijn!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zet actief in op brede welvaart

De Partij voor de Dieren heeft met succes gepleit voor het meenemen van het begrip brede welvaart in de Verstedelijkingsstrat...

Lees verder

Miljoenen euro's subsidie naar onduurzaam voedselcentrum

De Partij voor de Dieren is tegen de ruim 14 miljoen euro subsidie voor het risicovolle prestigeproject 'World Food Center Ex...

Lees verder