Partij voor de Dieren zet actief in op brede welvaart


Verste­de­lij­kings­stra­tegie draait om meer dan econo­mische groei

20 september 2021

De Partij voor de Dieren heeft met succes gepleit voor het meenemen van het begrip brede welvaart in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. De verstedelijkingsstrategie buigt zich over de opgave een balans te vinden tussen het realiseren van meer woningen zonder dat dit ten koste gaat van natuur. Statenlid Lester van der Pluijm wees er tijdens de vergadering van 13 september op dat er in de verstedelijkingsopgave geen dogmatische focus op economische groei moet liggen. Het welzijn van mens en dier dient het zwaarst te wegen in economische welvaartsmetingen.

Voor het zomerreces is er al een begin gemaakt om brede welvaart meer in de schijnwerpers te spelen. De motie Brede Welvaart, mede-ingediend door de Partij voor de Dieren, werd bijvoorbeeld met grote steun aangenomen. Dit voorstel bepleit dat een gezonde Gelderse economie meer inhoudt dan enkel economische groei. De Partij voor de Dieren zag tijdens de bespreking van de Verstedelijkingsstrategie opnieuw het belang om brede welvaart op de agenda te zetten. De gedeputeerde gaf de toezegging dat het nadrukkelijk de bedoeling is om brede welvaart mee te nemen en dat het een interessante toevoeging is aan de bouwsteen economie.

Gerelateerd nieuws

Bescherm de wolf tegen wolvenwerende hekken!

De Partij voor de Dieren eist opheldering over de werkzaamheden op ecoduct Oude Reemst. Fractievoorzitter Luuk van der Veer h...

Lees verder

Meer voedselbossen in Gelderland!

Goed nieuws! We hebben officieel bevestiging gekregen dat de provincie Gelderland is betrokken bij de Green Deal Voedselbosse...

Lees verder