Bescherm de wolf tegen wolven­we­rende hekken!


Partij voor de Dieren stelt vragen over werk­zaam­heden op ecoduct Oude Reemst

13 september 2021

De Partij voor de Dieren eist opheldering over de werkzaamheden op ecoduct Oude Reemst. Fractievoorzitter Luuk van der Veer heeft verschillende vragen aan de provincie gesteld over het bericht dat er op het ecoduct gewerkt wordt aan een wolvenwerend hek. Zo'n voorziening verhindert de natuurlijke migratie van wolven en hoort daarom niet thuis in een natuurgebied. Sterker nog, door de beschermde status van de wolf in Europa mag zij niet eens geweerd worden op de Veluwe. De fractie wilt weten wat de provincie doet om dit te voorkomen.

Het stoppen van dierenwerende hekken in natuurgebieden is een strijd die de Partij voor de Dieren blijft aangaan. De fractie heeft zich in het begin van dit jaar al ingezet tegen het plan van de provincie om zwijnenwerende hekken en rasters rondom natuurbegraafplaatsen toe te staan. Deze hekken zouden volgens de provincie de natuurgraven moeten beschermen tegen wroetende dieren zoals zwijnen en dassen. Dit soort voorzieningen verstoren echter de leefgebieden van wilde dieren. Midden maart ontving de Partij voor de Dieren gelukkig het goede nieuws dat de plannen geschrapt waren uit de verordening na de vele negatieve reacties.

De Partij voor de Dieren pleit opnieuw voor een goede afloop en wil dat de wolvenwerende maatregelen gestaakt worden. De vragen kunt u hier vinden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Motie Brede Welvaart met brede steun aangenomen

De welvaart van een land of streek werd tot nu toe gemeten en uitgedrukt aan de hand van het bruto binnenlands product. Econo...

Lees verder

Partij voor de Dieren zet actief in op brede welvaart

De Partij voor de Dieren heeft met succes gepleit voor het meenemen van het begrip brede welvaart in de Verstedelijkingsstrat...

Lees verder