Bescherm dieren en natuur tegen natuur­be­graven!


9 februari 2021

De Partij voor de Dierenfractie is tegen het plan van de provincie om 'zwijnenwerende' hekken en rasters rondom natuurbegraafplaatsen in natuurgebieden toe te staan. De provincie heeft in haar huidige plannen 40.000 hectares grond geselecteerd voor natuurbegraafplaatsen waarbinnen ook ecoducten vallen die belangrijke verbindingen vormen voor dieren tussen natuurgebieden. De groeiende interesse in natuurbegraven in combinatie met het plan voor zwijnenwerende voorzieningen gaat daarom ten koste van leefgebied van de grote dieren concludeert fractievoorzitter Luuk van der Veer.

Alhoewel de provincie haar selectie voor grond voor natuurbegraven 'zorgvuldig' noemt, volgens ons is de selectie onzorgvuldig geweest doordat ecoducten binnen de aangewezen hectares vallen. De hekken en rasters die de provincie rondom de natuurbegraafplaatsen wil plaatsen verergeren de situatie. De provincie stelt dat hekken en rasters van 1.2 meter hoog wroetende of gravende dieren weren die de begraafplaatsen kunnen aantasten. Natuurgebieden zijn echter voor en van dieren: dieren horen niet geweerd te worden in hun eigen leefgebieden.

Daarnaast komt de provincie met de nieuwe omgevingsverordening haar belofte uit 2018 niet na. Ruim twee jaar geleden deed de toenmalige gedeputeerde Josan Meijers de volgende uitspraak: "Hekken, rasters, gebouwen, het mag allemaal niet op natuurbegraafplaatsen." Deze uitspraak was toen voor meerdere fracties een reden om in te kunnen stemmen met de omgevingsverordening. Echter staat nu in de eerstvolgende wijziging van de omgevingsverordening dat er voor het bouwen van zwijnenwerende voorzieningen van 1.2 meter hoog een uitzondering wordt gemaakt. Deze plannen verstoren de leefgebieden van wilde dieren aangezien ruime leefgebieden en goede verbindingen hiertussen cruciaal zijn om inteelt te voorkomen.

Wij willen daarom dat de provincie haar plannen rondom natuurbegraven wijzigt. Ook is de Partij voor de Dieren van plan om een voorstel in te dienen om rasters om natuurbegraafplaatsen te verbieden, en om natuurbegraafplaatsen in leefgebieden van grote dieren zoals de wolf, het hert en het wilde zwijn niet toe te staan.

De schriftelijke vragen die de fractie over natuurbegraafplaatsen op ecoducten heeft gesteld kunt u hier lezen. De schriftelijke vragen die de fractie over eeuwigdurende grafrust voor natuurbegraven heeft gesteld vindt u hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Meer kunst op het provinciehuis

Partij voor de Dieren is blij met de toezegging om een artist-in-residence programma uit te mogen werken! Tijdens de Provinci...

Lees verder

Sluit de jacht tijdens vorstperiodes!

De Partij voor de Dierenfractie verzoekt het schieten en verontrusten van dieren stop te zetten tijdens dit winterse weer. Si...

Lees verder